5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cần phát triển cho học sinh.

5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cần phát triển cho học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng: Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.


Tag liên quan đến 5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cần phát triển cho học sinh.

nhận xét năng lực phẩm chất học sinh tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

2 thoughts on “5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cần phát triển cho học sinh.”

Leave a Comment