BINH PHÁP LUẬN – P05 – Tại sao Quý hồ tinh bất quý hồ đa?

BINH PHÁP LUẬN – P05 – Tại sao Quý hồ tinh bất quý hồ đa?

Hành binh đánh trận, quan trọng nhất là xây dựng lực lượng đủ mạnh mới có thể đủ sức để khắc chế địch thủ giành được thắng lợi. Chẳng vậy mà trong Binh pháp Tôn tử có nói:

“Phàm phép dụng binh, gấp 10 lần địch thì bao vây, gấp 5 lần địch thì tấn công, gấp đôi thì chia quân ra đánh, ngang bằng với địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút lui, tránh giao tranh với địch. Binh yếu mà ham đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh. Tướng soái là trợ thủ của quốc gia, trợ thủ tốt thì quốc gia hùng mạnh, trợ thủ kém thì quốc gia suy vong…”

Trong cuốn Binh pháp này, Tôn tử cũng có nói rõ thêm:

“Ta làm cho địch bộc lộ lực lượng mà ta thì như vô hình, như vậy ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi, địch phân tán lực lượng ở 10 nơi, tức là ta dùng 10 đánh 1, như thế ta đông, địch ít, có lợi hẳn cho ta. Dùng nhiều quân đánh ít quân, tương quan ta địch rõ ràng ta thắng…”

  Đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019-Mã đề thi 302

Rất hiển nhiên, từ bậc Binh Thánh kim cổ lưu danh đến bậc danh tướng bách chiến bách thắng, không ai là không coi trọng lực lượng. Nhưng chúng ta lại thấy nhiều binh gia đề cao sự tinh nhuệ hơn là số lượng, điển hình qua câu nói “ Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Vì sao lại vậy?

Xét qua thì có mấy lý do như sau:


Tag liên quan đến BINH PHÁP LUẬN – P05 – Tại sao Quý hồ tinh bất quý hồ đa?

quý hồ tinh bất quý hồ đa,Binh pháp,binh pháp tôn tử,Binh pháp tinh hoa,Quý hồ tinh bất quý hồ đa

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

Leave a Comment