Buổi họp phụ huynh lớp 9c, phụ huynh nào vắng thì vào để nắm được nhá

Buổi họp phụ huynh lớp 9c, phụ huynh nào vắng thì vào để nắm được nhá

Buổi họp phụ huynh lớp 9c, ngày 5 tháng 1 năm 2019,của trường THCS Thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên, lớp tổng số có 33 học sinh, nhưng chỉ có 19 phụ huynh đi họp, các phụ huynh mải làm ăn quá mà


Tag liên quan đến Buổi họp phụ huynh lớp 9c, phụ huynh nào vắng thì vào để nắm được nhá

biên bản họp phụ huynh cuối năm,buổi,họp,phụ,huynh,lớp,9c,nào,không,đi,thì,vào,để,nắm,được,nhá

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

1 thought on “Buổi họp phụ huynh lớp 9c, phụ huynh nào vắng thì vào để nắm được nhá”

Leave a Comment