Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật – Điều 24.8, Giáo dục

Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật – Điều 24.8, Giáo dục

Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật (CRPD) được thực hiện thông qua Clip bằng Ngôn ngữ ký hiệu của người Điếc dưới sự giám sát của Trung tâm ACDC


Tag liên quan đến Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật – Điều 24.8, Giáo dục

công ước quốc tế về quyền trẻ em,ngôn ngữ ký hiệu,công ước,công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật,người Điếc,quyền,người khuyết tật

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

Leave a Comment