Cu Bự Xin Việc Làm -Phong Le , Phillip DAng

Cu Bự Xin Việc Làm -Phong Le , Phillip DAng

Original Sketch “Sitcoms Blow Lie Detector” by Dane Hanson & Mike Heim 2011 www.goodridemachine.com

Facebook:
https://www.facebook.com/102videoproductions

Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm
http://www.facebook.com/phillipadang
http://www.facebook.com/tanphuc102
http://www.facebook.com/rapperphongle
http://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynh
http://instagram.com/mcmappy/

http://www.facebook.com/angela.vy.33
https://www.facebook.com/susucute


Tag liên quan đến Cu Bự Xin Việc Làm -Phong Le , Phillip DAng

van ban phong giao duc bu dang,102,productions,hài,tục,tĩu,phong,lê,tấn,phúc,superman,mất,dạy,hoài,linh,faptv,vinh,rau,pho,Cu Bự,Cu Bự Xin Viêc Làm,mindyhuynh

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

33 thoughts on “Cu Bự Xin Việc Làm -Phong Le , Phillip DAng”

Leave a Comment