Đại học Thủ đô Hà Nội | Chọn trường ư? Chuyện nhỏ!

Đại học Thủ đô Hà Nội | Chọn trường ư? Chuyện nhỏ!

■ Các đơn vị có nhu cầu thực hiện chương trình truyền thông, quảng bá xin liên hệ Ban Khoa Giáo – Đài THVN
■ FanPage: https://www.facebook.com/vtvchatluongcuocsong/
■ Email: vtvclcs@gmail.com
■ VTV2 giữ bản quyền hình ảnh. Nghiêm cấm đăng tải lại nếu không có sự cho phép bằng văn bản.


Tag liên quan đến Đại học Thủ đô Hà Nội | Chọn trường ư? Chuyện nhỏ!

đại học thủ đô,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

1 thought on “Đại học Thủ đô Hà Nội | Chọn trường ư? Chuyện nhỏ!”

Leave a Comment