Đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tại thành phố Biên Hòa

Đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tại thành phố Biên Hòa

Đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tại thành phố Biên Hòa

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Nội dung đánh giá gồm: Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh (tự phục vụ, tự quản, giao tiếp…); đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh (chăm học, chăm làm, tự tin, tự trọng, trung thực,…)

Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện sau: Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục: Hoàn thành; Đánh giá định kì cuối năm học các môn học theo quy định: đạt điểm 5 (năm) trở lên; Mức độ hình thành và phát triển năng lực: Đạt; Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt. Đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học: giáo viên lập kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ từng học sinh; đánh giá bổ sung để xét Hoàn thành chương trình lớp học. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 (năm) được xác nhận và ghi vào học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.

  Phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 có gì mới? | VTC Now

Cuối học kì I và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu những học sinh đạt thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp và lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009.

Nguồn:
Thời sự ĐNRTV 16-01-2015 http://www.dnrtv.org.vn/tvod/thoisu-online/1817
Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học http://moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/PhoBienKienThucPhapLuat/View_detail.aspx?ItemID=1026
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-30-2014-TT-BGDDT-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc-vb247873.aspx


Tag liên quan đến Đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tại thành phố Biên Hòa

nhận xét năng lực phẩm chất học sinh tiểu học,thông tư 30/2014/TT-BGDĐT,tiểu học,Đánh giá,khen thưởng,Đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học,6169/BGDĐT-GDTH,Bộ Giáo dục và Đào tạo,30/2014/TT-BGDĐT,Tiểu học Thống Nhất B,Biên Hòa,Đồng Nai

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

4 thoughts on “Đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tại thành phố Biên Hòa”

Leave a Comment