Điểm chuẩn đại học dược Hà Nội và các trường đại học y dược khác ngành dược sĩ 2010-2019

Điểm chuẩn đại học dược Hà Nội và các trường đại học y dược khác ngành dược sĩ 2010-2019

Điểm chuẩn đại học dược Hà Nội và các trường đại học y dược khác ngành dược sĩ 2010-2019
Điểm chuẩn đại học dược Hà Nội ngành dược sĩ là bao nhiêu? So với các trường đại học dược khác như thế nào? Hãy xem video để biết được tương quan so sánh của điểm chuẩn đại học giữa các trường nhé.

Vì biểu đồ dùng hàm chạy nên điểm sẽ tự động chạy biến đổi từ năm này sang năm khác. Điểm chuẩn cụ thể mọi người xem dưới đây nhé. Điểm chuẩn được tính theo khối A nên 1 số trường tuyển sinh ngành Dược theo khối B mình không cho vào ví dụ Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn theo từng năm lần lượt từ 2010-2019:( khối A)

Đại học Dược Hà Nội
23.5 24 24 27 23.5 26.75 26.75 28 23.05 24.5
Đại học Đại Nam
15.5 16 20
Đại học y Thái Bình
24.25 26 21.55 22.75
Đại học y dược Huế
22 22 22 25.5 24 26 25.5 27 20.75 22.75
Đại học y dược Hải Phòng
24.5 26.25 21.6 22.95
Đại học y dược Thái Nguyên
21 22.5 19.5 23.5 23.5 25 24.5 25.25 19.5 21.7
Đại học Y khoa Vinh
19.25 21
Khoa y dược Đại học Quốc gia Hà Nội
21 26.5 21.5 27.25 22.5 24.2
Khoa y dược Đại học Đà Nẵng
25.25 21.8 22.75
Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam 24.75 24 25.5 20.9 21.9
Khoa dược Đại học Thành Đô
15 15.5 21 20

  Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2017 - Điểm Chuẩn Lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam

Deep Thinking – Bí quyết thành công – Tư duy triệu phú -Bài học thành công – Tư duy người thành công
Get 1% better everyday – Mỗi ngày tiến bộ 1%

▶️Chuỗi video So sánh điểm chuẩn các trường đại học

▶️Chuỗi video bí quyết thành công trong đàm phán:

▶️Chuỗi video bài học thành công – tư duy người thành công:

================================================================

▶️Fanpage: https://www.facebook.com/deepthinking666/
▶️Tiktok: https://www.tiktok.com/@deepthinking666
▶️Youtube channel : https://www.youtube.com/DeepThinking

#daihocduochanoi #diemchuandaihoc #diemchuandaihocduochanoi

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Track: Defqwop – Awakening [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/B-m7X1-T1hQ
Free Download / Stream: http://ncs.io/AwakeningYO

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Tag liên quan đến Điểm chuẩn đại học dược Hà Nội và các trường đại học y dược khác ngành dược sĩ 2010-2019

điểm chuẩn đại học y thái bình,đại học dược hà nội,điểm chuẩn đại học dược hà nội,điểm chuẩn đại học,trường đại học dược hà nội,điểm chuẩn,khoa dược đại học thành đô,khoa dược đại học đại nam,điểm chuẩn đại học y dược thái bình,đại học y dược hải phòng,bí quyết thành công,dược sĩ,điểm chuẩn đại học y dược huế,điểm chuẩn đại học y dược thái nguyên,học viện y dược học cổ truyền việt nam,khoa dược,điểm chuẩn đại học y dược hải phòng,học dược,đại học y dược thành phố hồ chí minh

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

7 thoughts on “Điểm chuẩn đại học dược Hà Nội và các trường đại học y dược khác ngành dược sĩ 2010-2019”

Leave a Comment