Giáo dục văn hoá giao thông từ bậc học mầm non

Giáo dục văn hoá giao thông từ bậc học mầm non

Hiện nay, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người lớn còn nhiều hạn chế. Chính những hành vi này ít nhiều ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ em. Vì vậy, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh từ lứa tuổi mầm non, với những phương pháp phù hợp theo hình thức “học mà chơi, chơi mà học”là điều cần thiết. Qua đó, tạo cho trẻ thói quen tốt về chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa giao thông.


Tag liên quan đến Giáo dục văn hoá giao thông từ bậc học mầm non

giáo án văn hóa giao thông lớp 1,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

Leave a Comment