Kỷ Niệm Về Trường Cao Đẵng Cộng Đồng Cà Mau 2015 – 2018

Kỷ Niệm Về Trường Cao Đẵng Cộng Đồng Cà Mau 2015 – 2018

Video được làm từ: ProShow 9.0
Bài hát: Nơi tạo dưng niềm tin.
Nhạc Sĩ: Sỹ Nhâm.
Thể hiện: Đội văn nghệ trường.
Bản quyền video: Minh Thi.
Facebook: http://facebook.com/PSY-MINHTHI


Tag liên quan đến Kỷ Niệm Về Trường Cao Đẵng Cộng Đồng Cà Mau 2015 – 2018

trường cao đẳng y tế cà mau,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

Leave a Comment