QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Quy trình KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS thực hiện theo 7 bước.


Tag liên quan đến QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

nhận xét năng lực phẩm chất học sinh tiểu học,Mô đun 1 môn Công nghệ,Năng lực công nghệ,Nhận thức công nghệ,sử dụng công nghệ,giao tiếp công nghệ,thiết kế kĩ thuật,đánh giá công nghệ,giáo dục STEM,công nghệ hướng nghiệp,Công nghệ phổ thông,đánh giá năng lực.

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

Leave a Comment