Thế nào là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”

Thế nào là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”

Một trong những câu nói mà rất nhiều người nhắc đến nhưng không phải ai cũng hiểu được. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Nguồn: https://thuphapthanhphong.com


Tag liên quan đến Thế nào là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”

hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

Leave a Comment