Tiểu học – Nhập đánh giá định kỳ năng lực – phẩm chất

Tiểu học – Nhập đánh giá định kỳ năng lực – phẩm chất

Đây là chức năng dành cho giáo viên chủ nhiệm nhập đánh giá định kỳ về năng lực và phẩm chất cho học sinh.
Đối với năm học 2021-2022, lớp 2 sẽ thực hiện đánh giá học sinh theo 27/2020/TT-BGDĐT (Tương tự lớp 1 năm học 2020-2021 trong video này).


Tag liên quan đến Tiểu học – Nhập đánh giá định kỳ năng lực – phẩm chất

nhận xét năng lực phẩm chất học sinh tiểu học,đánh giá,năng lực,phẩm chất,tiểu học,giáo viên,chủ nhiệm

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

Leave a Comment