(TOÁN CƠ BẢN LỚP 4)Cách tính tháng, năm, thể kỉ nhanh và chính xác-Lớp học thầy Vũ (ĐT : 0987958448)

(TOÁN CƠ BẢN LỚP 4)Cách tính tháng, năm, thể kỉ nhanh và chính xác-Lớp học thầy Vũ (ĐT : 0987958448)

Video sẽ chia sẻ cho các bạn:
+ Khắc sâu về kiến thức đơn vị đo thời gian: tháng, năm, thế kỉ
+ Giúp các bạn mẹo tính tháng, số ngày của từng tháng
– Tính dựa vào quy luật của tháng.
+ Từ tháng 1 đến 7 tháng lẻ, từ tháng 8 đến tháng 12, tháng chẵn có 31 ngày.
+ Từ tháng 4 đến 7 tháng chẵn, từ tháng 8 đến tháng 12, tháng lẻ có 30 ngày.
+ Tháng 2 có 28 ngày (29 ngày là năm nhuận)
– Tính theo điểm lồi, lõm của nắm bàn tay.
+ Điểm lồi 31 ngày, điểm lõm 30 ngày. Lưu ý:Tháng 2 có 28 ngày (29 ngày là năm nhuận)
+ Giúp các bạn tính nhanh, xác định chính xác thế kỷ khi biết năm
– Lấy năm đó chi cho 100. Nếu phép chia hết thì thương gần đúng là thế kỉ. Còn nếu có dư thì lấy thương gần đúng cộng 1 là ra thế kỉ.


Tag liên quan đến (TOÁN CƠ BẢN LỚP 4)Cách tính tháng, năm, thể kỉ nhanh và chính xác-Lớp học thầy Vũ (ĐT : 0987958448)

1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm,toán lớp 4,đơn vị đo thời gian,tháng,năm,thế kỷ,bai dạy hay,mẹo tính toán,tiểu học đường,quy ước,lop hoc thay vu

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

7 thoughts on “(TOÁN CƠ BẢN LỚP 4)Cách tính tháng, năm, thể kỉ nhanh và chính xác-Lớp học thầy Vũ (ĐT : 0987958448)”

Leave a Comment