Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị UTM

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị UTM

UTM được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2007, trong năm 2014 UTM đã nhận được đầu tư mạnh mẽ, mang tính đột phá về 5 lĩnh vực: Tổ chức lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế.
Website: utm.edu.vn


Tag liên quan đến Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị UTM

đại học công nghệ và quản lý hữu nghị,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại giasungoaithuong.com

Leave a Comment